Amigos de Cabo Verde

Med kärlek och engagemang för Kap Verde

Projektstöd 2014

>> Em português

Novos Amigos fick projektfondens stöd 2014

Drygt 10.000 kronor beslöt vi att skicka till föreningen ”Novos Amigos”, ACNA, i Mindelo. Det är en enskild, ej kommersiell organisation, medlem av Kap Verdes plattform för NGO:s. Den grundades 1990 och arbetar i socialt utsatta områden i samarbete med lokala myndigheter, de nationella programmen för bekämpande av fattigdom, ICCA (statligt institut för skydd av barn och ungdomar), ministerier och inte minst lokalbefolkningen.

2001 byggdes ett center (Centro de Desenvolvimento Juvenil e Social). Förskolan där tar dagligen emot 400 barn mellan tre och sju års ålder. 2014 sjösatte ACNA ett vittomfattande program ”Proteccão da Pequena Infância e Desenvolvimento Social” för att utöka och förbättra sina aktiviteter, bland annat genom att anställa personal bygga ut centret. Öppentiden på förskolan utökades till 10 timmar för att underlätta för ensamma mödrar att hitta ett jobb. En ambition är att ge stöd till barn och kvinnor utsatta för våld i hemmet. Vår del i detta blev att finansiera inköp av bestick, tallrikar, glas kokkärl till centret och förskolan.

>> Lista på ansökningar 2014


 
 
 

O fundo de projectos vai suportar Novos Amigos 2014

Decidimos esta ano mandar um pouco mais de 10.000 coroas suécas (cerca 120 000 CVE) para a associacão “Novos Amigos”, ACNA, em Mindelo. É uma organisacão não comercial, uma ONG, membro da plataforma das ONG:s em Cabo Verde. Foi fundada em 1990 e trabalha em bairros socialmente degradadas em cooperacão com autoridades locais, com a programa contra pobreza, ICCA, ministérios e naturalmente a populacão local. 2001 foi construido um “Centro de Desenvolvimento Juvenil e Social”, que recebe diariamente 400 criancas num jardim.

Este ano ACNA comencou uma programa vasta, “Programa da Pequena Infância e Desenvolvimento Social”. As actividades vão ser desenvolvidos e melhorados. Mais pessoal, e o centro reconstruido e amplificado. Vai ficar aberto 10 hóras por dia para ajudar mães solitárias encontrar emprego. Há uma ambicão ajudar mães e criancas vitimas de violencia doméstica. ”Amigos de Cabo Verde” vai finaciar a aquicicão de talheres, pratos, copos e panelas para o centro.

>> Lista de todas as solicitações, 2014.

  • Konsulat

  • Film & Musik

  • Snabbfakta om Kap Verde

  • Dags för KARNEVAL!!!

    Den största karnevalen, inspirerad av karnevalen i Brasilien, infaller under februari - samma dag som vi i firar fettisdag (Mardi Gras). Karnevaler firas mer eller mindre runt om på öarna men mest omtalad är karnevalen i staden Mindelo på ön São Vicente. Klicka här för att läsa på engelska om diverse Kapverdiska festivaler!
  • Facebook

  • CV news / noticia

  • Últimas Notícias

  • RSS Noticias Lusofonas