Amigos de Cabo Verde

Med kärlek och engagemang för Kap Verde

Projektstöd 2015

Posted on | July 8, 2015 | No Comments

>> Em português

Fotboll och bycenter får stöd från projektfonden 2015

Vi har nu valt de 2 projekt, som får medel från projektfonden i år.

10.000 kronor har skickats till samhällsförenigen ”Zona libertada” i stadsdelarna Ribeira Bote och Ilha de Madeira, Mindelo.Futebol-12 Det är fotboll som gäller för ungdomar av båda könen 4-17 år. Minst 150 barn och ungdomar ska delta. Ambitionerna är inte bara att de ska ha roligt och bli bra på fotboll utan man vill att de ska lära sig samarbeta, följa regler, ta både segrar och nederlag och inte så lätt lockas till droger och kriminalitet. Genom möten och matcher med ungdomar från andra stadsdelar hoppas man minska risken för gängbildningar och våld. Föreningen drivs av frivilliga och föräldrar. Vid veckosluten ska barnen också få ett mål varm mat.

Föreningen Eugénio Tavares på Brava fick också 10000 kronor till ett bycenter i Baleia. Baleia1Det är ett litet samhälle på östsidan av Brava, som ligger isolerat och ganska svårtillgängligt. Det finns ingen bilväg dit utan gång- och ridvägar, backe upp och backe ner. Befolkningen är lågutbildad och lever av boskapsskötsel mest. Men det finns el och ett bycenter. Däremot finns det ingen mottagning för television, invånarna nås dåligt av information och nyheter. Man vill nu utrusta bycentret med en TV-apparat och en parabolantenn. Byn ställer upp med arbetskraften för att få det hela i ordning.

>> Lista på ansökningar 2015.


 
 
 

Futebol e centro comunitário recebem apoio do fundo de projectos 2015

A direccão dos Amigos escholheu os projectos que receberão meios do fundo 2015.10.000 coroas suécas (cerca 120 000 CVE) foram transferidos para a associacão “Zona libertada” nos bairros Ribeira Bote e Ilha de Madeira, Mindelo. Futebol-8Vão para uma escola de formacão de futebol para criancas e jovens 4-17 anos, ambos sexos. A intencão é que eles não só vão divertir-se e aprender o jogo.

Eles também vão aprender, por situacões reais, convivência pessoal, respeito as regras do jogo, respeito ao próximo. Possibilita a crianca a se desenvolver emocionalmente, ganhar o jogo tanto como perder. Jogos e encontros com criancas de diferentes bairros podem contrariar a rivalidade bairrista que conduz a violência. A ocupacão com o jogo vai contrariar drogas e cirminalidade. Mínimo 150 criancas vão ser incluidos. Nos fim-de-semanas eles também vão receber uma refeicão quente. As actividades são dirigidos por voluntarios e pais.

A associacão Eugénio Tavares na Brava também recebeu 10000 coroas (cerca 120 000 CVE) para um centro comunitário na aldeia Baleia. Baleia2Esta aldeia é uma pequena comunidade no lado este da Brava, bastante isolada. Não há caminho de carro, somente ruas para andar de pé ou de burro. Muitas subidas e descidas escarpadas. A populacão tem pouca escolaridade e trabalha principalmente com criacão de gados. Mas ha electricidade e também um centro comunitário que agora vai ser equipado com uma televisão e uma antena parabólica. Até agora não houve possibilidades receber as programas da televisão e a aldeia recebe poucas informacões e novidades por a comunicacão social.O equipamento vai ser instalado por a associacão e os inhabitantes.

>> Lista de todas as solicitações, 2015.

Comments

Leave a Reply

  • Konsulat

  • Film & Musik

  • Snabbfakta om Kap Verde

  • Dags för KARNEVAL!!!

    Den största karnevalen, inspirerad av karnevalen i Brasilien, infaller under februari - samma dag som vi i firar fettisdag (Mardi Gras). Karnevaler firas mer eller mindre runt om på öarna men mest omtalad är karnevalen i staden Mindelo på ön São Vicente. Klicka här för att läsa på engelska om diverse Kapverdiska festivaler!
  • Facebook

  • CV news / noticia

  • Últimas Notícias

  • RSS Noticias Lusofonas