Amigos de Cabo Verde

Med kärlek och engagemang för Kap Verde

Projektfond, ansökningsanvisningar

fondforprojstod

Syfte

Syftet med fonden är att föreningen årligen delar ut ett engångsstöd till utvecklingsprojekt på Kap Verde. Projektet ska vara av allmänt intresse. Det bör också vara icke kommersiellt, men det utsluter inte stöd till kooperativ och småföretag med betydelsese för utvecklingen i samhället där de verkar.

Fondens förvaltning

Amigos de Cabo Verdes styrelse är ansvarig för fonden. Medlen i denna kommer från insamlade pengar på föreningens konto.

Val av projekt

Vilket projekt som ska stödjas väljs av föreningens styrelse gemensamt, och kommer sedan att presenteras på kommande årsmöte. Om möjligt, gärna av någon representant för projektet.

Ansökan

Ansökan kan formuleras fritt men måste innehålla följande uppgifter:

 • Namn på projektet
 • Målgrupp
 • Syfte med projektet
 • En kostnadsberäkning
 • Plan för återkoppling till Amigos styrelse
 • Namn och kontaktuppgifter till 1-2 projektansvariga (gärna någon på Kap Verde)
 • Underskrift av projektansvariga
 • Bankkonto dit pengarna kan utbetalas med kontoinnehavarens namn och fullständiga uppgifter för utlandsinbetalning (IBAN, SWIFT, BIC m.m.).

Det går naturligtvis bra att även skicka med bilder m.m.

Ansökan om projektstöd skickas senast den 15:e april med post eller e-post till:

Ragnar Ottosson
Vintervägen 8
594 30 Gamleby
Sverige

epost_raut_at_tele2

Mobil: +46(0)76-118 00 52

Klicka här för att ladda ner dessa anvisningar som PDF för utskrift (höger/ctrl-klicka och välj “ladda ner”)

 • Konsulat

 • Film & Musik

 • Snabbfakta om Kap Verde

 • Dags för KARNEVAL!!!

  Den största karnevalen, inspirerad av karnevalen i Brasilien, infaller under februari - samma dag som vi i firar fettisdag (Mardi Gras). Karnevaler firas mer eller mindre runt om på öarna men mest omtalad är karnevalen i staden Mindelo på ön São Vicente. Klicka här för att läsa på engelska om diverse Kapverdiska festivaler!
 • Facebook

 • CV news / noticia

 • Últimas Notícias

 • RSS Noticias Lusofonas