Amigos de Cabo Verde

Med kärlek och engagemang för Kap Verde

Fond för Projektstöd

Innehåll:
– Fondens syfte att stödja projekt på Kap Verde.
– Att bidraga med pengar.
– Att föreslå projekt och ansöka om fondmedel.

Em português po-t

Engagemanget för föreningen Black Panthers i huvudstaden Praia är och förblir Amigos de Cabo Verdes viktigaste projekt, men vi har önskat att också kunna stödja andra typer av projekt – det finns alltid planer och behov, människor med idéer och drömmar.

Under de senaste åren har vi stött ett par andra projekt, mindre i omfattning men väl så angelägna. För att få resurser att fortsätta med detta startade vi vår projektfond 2013. Tanken är att vi varje år skall kunna ge ett engångsstöd till angelägna verksamheter av allmänt intresse i Kap Verde. Får vi tillräckligt gensvar hoppas vi kunna betala 5000–10000 kronor per projekt (ca 60000–120000 CVE).

Stödja fonden
Om du vill ge ett stöd till vår fond är du välkommen att ge ett bidrag genom föreningens Plusgiro 921238-2 eller Swish 123 582 02 12. Kom ihåg att märka inbetalningen ”Projektfond”. Och om du vill bidra till en stadig utveckling av fonden är vi tacksamma om du vill göra månatliga överföringar av ett valfritt belopp. I likhet med stödet till Black Panthers kommer alla insamlade pengar att föras över till de projekt som föreningen beslutat stödja. Överföringskostnader m.m. står föreningen för även här.

Projektförslag
Har du förslag på något projekt som du tycker bör få vårt stöd kan du söka pengar ur fonden. Föreningens styrelse väljer gemensamt ut minst ett projekt varje år och presenterar sitt val i tidningen Kap Verde-Nytt, på hemsidan och på årsmötet, gärna med din medverkan.

Ansökan
Ansökan om projektstöd skickas till styrelsen senast den 15:e april via post eller e-post.
Anvisningar finns även som PDF.

projektstod2013

Instruktion för ansökan

fondforprojstod

Syfte
Syftet med fonden är att föreningen årligen ska kunna dela ut ett engångsstöd till utvecklingsprojekt på Kap Verde. Det ska gå till mindre, avgränsade mål, där vårt stöd kan betyda en avgörande skillnad. Vi vill inte ge ett ospecificerat stöd till en större verksamhet. Projektet ska vara av allmänt intresse. Det bör också vara icke kommersiellt, men det utesluter inte stöd till kooperativ och småföretag med betydelse för utvecklingen i samhället där de verkar.

Fondens förvaltning
Amigos de Cabo Verdes styrelse är ansvarig för fonden. Medlen i denna kommer från insamlade pengar på föreningens konto.

Val av projekt
Vilket projekt som ska stödjas väljs av föreningens styrelse gemensamt, och kommer sedan att presenteras på kommande årsmöte. Om möjligt, gärna av någon representant för projektet.

Ansökan
Ansökan kan formuleras fritt men måste innehålla följande uppgifter:

 • Namn på projektet
 • Målgrupp
 • Syfte med projektet
 • En kostnadsberäkning
 • Namn och kontaktuppgifter till 1-2 projektansvariga (gärna någon på Kap Verde)
 • Underskrift av projektansvariga
 • Bankkonto dit pengarna kan utbetalas med kontoinnehavarens namn och fullständiga uppgifter för utlandsinbetalning (IBAN, SWIFT, BIC m.m.).

Det går naturligtvis bra att även skicka med bilder m.m.

Återkoppling till Amigos styrelse
Det är viktigt med en uppföljning eftersom föreningen har ett ansvar gentemot givare att pengar används på rätt sätt.

Vi vill ha:

 1. En bekräftelse på att pengarna mottagits.
 2. Kopior av kvitton på gjorda betalningar och inköp.
 3. Enklare redogörelse för hur projektet gått, i text och/eller bilder.

Om pengarna inte används direkt ska de placeras på ett bankkonto och Amigos styrelse få ett kontoutdrag var sjätte månad. Pengarna ska ha brukats för sitt ändamål senast 1 år efter att de mottagits. Annars vill styrelsen ha en diskussion med mottagaren om hur de bäst kan förvaltas och användas.

Ansökan skickas senast den 15 april varje år med e-post till “ferreira19@hotmail.com” eller per post till:

Luis Santos
Barnängsgatan 50 B
SE-116 48 Stockholm, Sverige.

–> Ladda ner ovanstående text som PDF lämplig för pappersutskrift! (höger/ctrl-klicka och välj “ladda ner”)

Historia – História

Projekt/Projectos 2013
Projekt/Projectos 2014
Projekt/Projectos 2015
Projekt/Projectos 2016


Fundo de apoio a projetos

O compromisso com a Associacão Black Panthers em Cabo Verde continua a ser o projeto mais importante da Associação Amigos de Cabo Verde. Contudo, gostaríamos também de alargar o nosso apoio a outros tipos de projetos – pois há sempre planos e necessidades e pessoas com idéias e sonhos.

Nos últimos anos, temos vindo a apoiar outros projectos, que embora de menor escala, são igualmente importantes. Assim, com o intuito de obter os recursos necessários para continuar a apoiar este tipo de projetos, criamos em 2013 o Fundo de apoio a projetos. O objetivo é de todos os anos oferecer um apoio único a projectos de grande importância e de interesse público em Cabo Verde. Se tivermos respostas suficientes, contamos poder desembolsar anualmente entre 5 000 a 10 000 Coroas suecas (cerca de 60 000 a 120 000 CVE) por projecto.


Apoio ao fundo
O compromisso com a Associacão Black Panthers em Cabo Verde continua a ser o projeto mais importante da Associação Amigos de Cabo Verde. Contudo, gostaríamos também de alargar o nosso apoio a outros tipos de projetos – pois há sempre planos e necessidades e pessoas com idéias e sonhos.

Nos últimos anos, temos vindo a apoiar outros projectos, que embora de menor escala, são igualmente importantes. Assim, com o intuito de obter os recursos necessários para continuar a apoiar este tipo de projetos, criamos em 2013 o Fundo de apoio a projetos. O objetivo é de todos os anos oferecer um apoio único a projectos de grande importância e de interesse público em Cabo Verde. Se tivermos respostas suficientes, contamos poder desembolsar anualmente entre 5 000 a 10 000 Coroas suecas (cerca de 60 000 a 120 000 CVE) por projecto.

Propostas de projectos
Se tiver sugestões de algum projeto que achar que deveria ter o nosso apoio, pode solicitar meios do fundo. A Direção da Associação escolhe conjuntamente pelo menos um projeto anualmente e apresentará a sua escolha na pequena revista de Notícias de Cabo Verde – Kap Verde Nytt, no website e durante a reunião anual, de preferência com a sua participação.

Pedido/solicitação
O pedido de apoio a projeto deve ser enviado para o Conselho Diretivo da Associação o mais tarde até 15 de abril por correio normal ou correio electrónico.


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

fundo_noticia

Objetivo

Com o fundo, a Associação visa oferecer anualmente apoio a um ou mais projectos de desenvolvimento em Cabo Verde. Será dirigido a projetos pequenos com objetivos limitados onde o nosso apoio poderá fazer uma diferenca significativa. Além disso os projetos deverão ser de interesse público e não deverão ter fins comerciais. No entanto isso não impede que o apoio seja também dirigido a cooperativas ou a pequenas empresas que tenham importância para o desenvolvimento da sociedade onde estejam inseridas.

Gestão do Fundo

O Conselho Diretivo da Associação Amigos de Cabo Verde será responsável pela administração do fundo. Os recursos virão do dinheiro arrecadado na conta da Associação.

Seleção de projetos

O projeto (ou projetos) que poderá vir a benificiar do mesmo Fundo será selecionado pelo Conselho Diretivo da Associação e apresentado na reunião anual. E se possível, por um representante do projeto.

Solicitação

A solicitação de apoio pode ser formulada livremente mas, deverá incluir os seguintes dados
– Título do projeto
– O grupo alvo
– O objetivo do projeto
– Uma estimativa de custo
– Nome e contato de 1 ou 2 responsáveis do projeto (de preferência alguém que se encontre em Cabo Verde)
– A assinatura de um ou dois responsáveis do projeto.
– Conta bancária incluindo dados completos para transferência internacional, como o nome e endereço do titular da conta, IBAN, SWIFT, BIC etc.

Também pode-se incluir fotos e outro material que suporte a solicitação.

Feedback à Direcção dos Amigos de Cabo Verde

É importante fazer a retroalimentação porque a associação tem uma responsabilidade para com os doadores de demonstrar que o dinheiro está sendo bem utilizado. Assim requeremos o seguinte:

Uma confirmação de que o dinheiro foi recebido

Cópias dos recibos dos pagamentos e compras efectuados

Uma descrição simples sobre os avances do projeto, em texto e/ou imagens

Se o dinheiro não for utilizado de imediato, este deve ser colocado numa conta bancária e um extracto bancário deverá ser apresentado à Direccão dos Amigos de CV de seis em seis meses.

O dinheiro deverá ser utilizado para os fins estipulados num prazo de 1 ano. Caso contrário a Direccão dos Amigos terá uma discussäo com o destinatário para definir a melhor forma de gastar/utilizar o dinheiro.

A solicitação deve ser enviada o mais tarde até o dia 15 de Abril por correio ou e-mail para:
Luis Santos, Barnängsgatan 50, 116 48 Stockholm, Suécia
E-mail: ferreira19@hotmail.com

Móvel: +46 76-015 04 70

–> Faz o download do texto acima em PDF que é apropriado para impressão!

 • Konsulat

 • Film & Musik

 • Snabbfakta om Kap Verde

 • Dags för KARNEVAL!!!

  Den största karnevalen, inspirerad av karnevalen i Brasilien, infaller under februari - samma dag som vi i firar fettisdag (Mardi Gras). Karnevaler firas mer eller mindre runt om på öarna men mest omtalad är karnevalen i staden Mindelo på ön São Vicente. Klicka här för att läsa på engelska om diverse Kapverdiska festivaler!
 • Facebook

 • CV news / noticia

 • Últimas Notícias

 • RSS Noticias Lusofonas