Amigos de Cabo Verde

Med kärlek och engagemang för Kap Verde

Havssköldpadda – en hotad art

Av Gunilla Borgenvall

På Kap Verde har man traditionellt använt köttet och äggen från havssköldpadda som föda. På 1400-1500 talet hade man på ön Boa Vista en leprakoloni, dit välbärgade européer kom. De åt en diet på kött och angripna områden på huden smordes med blod från sköldpaddor. Det finns fem arter på Kap Verde. De finns på de flesta öarna. Vanligast är Caretta caretta (oäkta karettsköldpadda). De kan väga upp till 200 kg och bli 1,2 m långa. Kap Verde har världens tredje största antal, cirka 3 000. Man upptäckte dem i ett stort antal på stranden Ervatão på Boa Vista relativt nyligen.Min egen första kontakt med havssköldpaddorna var i fiskebyn Rincão på Santiago 1982. På stranden fanns upp- och nervända sköldar som de använde som mathoar för grisarna som gick fritt. En tid senare när jag bodde i Pedra Badejo väcktes byn en morgon av ett ljudligt brölande. Det var en stor sköldpadda som gått upp på stranden på natten för att lägga ägg. Hon hade blivit infångad. Fastsurrad på flaket på en ”pic-up” fördes hon till marknaden i Praia för slakt.

Honorna återvänder till sin födelsestrand för att lägga ägg under maj till oktober. Det tar 45-60 dagar för äggen att kläckas. De små nykläckta sköldpaddorna söker sig mot havet genom att de uppfattar den glittrande havsytan. De rör sig sen över stora avstånd, till Kanarieöarna, Madeira och även Azorerna med hjälp av en ”magnetisk karta”. De vuxna havssköldpaddorna söker föda nära Kanarieöarna samt söderut på grundare vatten, utanför Guineakusten och Sierra Leone.

Människan utgör det största hotet idag för de vuxna sköldpaddorna. De fastnar i tusental i de stora fiskefartygens trålar norr om Kap Verde. Många dukar under för föroreningar i havet. Ett allt större växande hot i världen är turistindustrin. Många av deras stränder bebyggs med hotell, vilket börjar bli en realitet även på Kap Verde.Belysning kring stränderna gör att nykläckta sköldpaddor kan få svårt att orientera sig och gå inåt land. De är också känsliga för att människor rör sig på stränderna när de kommer upp och lägger sina ägg.

Alla havssköldpaddor finns på listan över hotade arter. Kap Verde har utfärdat ett antal dekret som stärker deras skydd. Sedan 2002 är det förbjudet att fånga och handla med dem. Det gäller även hantverk. Skyddet stärktes 2003 till att omfatta de stränder där de lägger ägg.

I framtiden vill man att det även ska innefatta de marina områden där de hittar föda och parar sig. Det är svårt idag att följa upp och bötfälla överträdelser.

På ön Boa Vista finns sedan 1997 ett projekt, ”Natura 2000”, som sker i samarbete med universitetet på Kanarieöarna och med EU-medel. Där har man har fångat in och märkt tusentals sköldpaddor genom åren. Några har försetts med satellitsändare, för att följa deras delvis okända migrationsrutter. Genom utbildning av befolkningen i fiskebyar försöker man förhindra att de slaktas och att äggen plundras. Projektet har erbjudit träning till lokala guider i ett program för ekoturism på ön.

I Västafrika finns ett samarbete runt bevarandet av havssköldpaddorna, West Marine Ecoregion (WAMER). Det startade 2004 och stöds av Världsnaturfonden.

Källor:
www.panda.org
www.seaturtle.org
www.tortugasmarinas.org
www.turtle-fundation.org

Fakta:
Havssköldpaddorna har funnits 200 milj. år. Det finns 7 arter i världen. De blir könsmogna vid 15-30 års ålder och kan bli 50 år. Bara 1/1000 uppnår vuxen ålder. Varje år dör 250 000 i världen som bifångst i fiskenät och krokar.

  • Konsulat

  • Film & Musik

  • Snabbfakta om Kap Verde

  • Dags för KARNEVAL!!!

    Den största karnevalen, inspirerad av karnevalen i Brasilien, infaller under februari - samma dag som vi i firar fettisdag (Mardi Gras). Karnevaler firas mer eller mindre runt om på öarna men mest omtalad är karnevalen i staden Mindelo på ön São Vicente. Klicka här för att läsa på engelska om diverse Kapverdiska festivaler!
  • Facebook

  • CV news / noticia

  • Últimas Notícias

  • RSS Noticias Lusofonas