Amigos de Cabo Verde

Med kärlek och engagemang för Kap Verde

2014 års projektstöd har delats ut

Posted on | July 4, 2014 | No Comments

2014 fick föreningen in tre ansökningar om medel från Projektfonden. Drygt 10000 kronor till Mindelo och föreningen ”Novos Amigos”, ACNA. Det är en enskild, ej kommersiell organisation, medlem av Kap Verdes plattform för NGO:s. Den grundades 1990 och arbetar socialt i utsatta områden i samarbete med lokala myndigheter, det nationella programmet för bekämpande av fattigdom, ICCA (statligt institut för barn och ungdom), ministerier och inte minst lokalbefolkningen. 2001 byggdes ett center (Centro de Desenvolvimento Juvenil e Social). Där tas t.ex. emot 400 barn 3-8 år i förskolan dagligen.

I år har ACNA sjösatt ett vittomfattande program ”Proteccão da Pequena Infáncia e Desenvolvimento Social”. I korthet vill man utöka och förbättra sina aktiviteter. Personal ska anställas och centret byggas ut. Öppettiden på förskolan ska utökas till 10 timmar för att underlätta för ensamma mödrar att hitta ett jobb. Det finns en ambition att ge stöd till barn och kvinnor utsatta för våld i hemmet. Vår del i detta blev att finansiera inköp av bestick, tallrikar, glas, kokkärl till centret och förskolan.

MOTIVERING TILL VALET:
ACNA har en fungerande, viktig verksamhet och är etablerad sedan flera år. De 10000 kronor vi kan ge riskerar att bli en droppe i havet bland stora, ambitiösa projekt, idéer och behov. Så vi försöker ge stöd till avgänsade verksamheter, där våra pengar gör en synlig skillnad. ACNA gav oss möjligheten att på ett konkret sätt bidra till sin utbyggnad med inköpet av kokkärl, bestick, glas, kokkärl.

LISTA PÅ ÅRETS ANSÖKNINGAR:
• Organisationen ”Novos Amigos” i Mindelo ville ha hjälp till utbyggnad av sitt center och för utveckling av sin sociala verksamhet i utsatta bostadsområden. Av Amigos önskades stöd för inköp av köksutrustning, också skolbänkar, en TV, läromedel.
• Organisationen Delta Cultura med ett center för social verksamhet bland barn och ungdom i Tarrafal, Santiago, ansökte om medel till sin budget för att genomföra planerade verksamheter under året.
• AOPCP, ”Associacão dos Operadores de Pesca da Comunidade de Peguica”, São Nicolau sökte stöd för att genomföra en marknad med produkter från fisket kopplad med träffar mellan fiskare från hela ön för att knyta förbindelser, lyssna på föredrag om yrket, hälsa m.m., social samvaro med t.ex. en regatta, teater och musik.

Comments

Leave a Reply

  • Konsulat

  • Film & Musik

  • Snabbfakta om Kap Verde

  • Dags för KARNEVAL!!!

    Den största karnevalen, inspirerad av karnevalen i Brasilien, infaller under februari - samma dag som vi i firar fettisdag (Mardi Gras). Karnevaler firas mer eller mindre runt om på öarna men mest omtalad är karnevalen i staden Mindelo på ön São Vicente. Klicka här för att läsa på engelska om diverse Kapverdiska festivaler!
  • Facebook

  • CV news / noticia

  • Últimas Notícias

  • RSS Noticias Lusofonas